REST API Nedir?

1 yıl önce, PHP


REST API Nedir?

REST API, geliştiricilerin HTTP protokolünü kullanarak GET ve POST gibi isteklerde bulunup, bu isteklere çeşitli formatlarda yanıt aldığı bir dağıtık sistemdir. REST (REpresentational State Transfer), Temsili Durum Aktarımı olarak Türkçede de kullanılır. REST’in tüm prensiplerini yerine getiren API’ler ise RESTful olarak nitelendirilir. REST API ilk defa 2000 yılında Roy Fielding tarafından doktora tezinin bir bölümü olarak geliştirilmiş ve ardından geliştiricilerce kabul görmüştür. REST API, web mimarisi kısmında çalışsın veya çalışmasın her geliştiricinin birgün ihtiyaç duyabileceği popüler bir API’dir.

REST API, gelişticilerin hakim olduğu SOAP ve WSDL tabanlı web servislerine benzer ancak daha basite indirgenerek geliştirilmiştir. REST API kullanılırken web tarayıcılarının sayfa transfer sürecini bir parçası olan HTTP fiilleri kullanılarak haberleşilir. Dolayısıyla geliştirici olarak size tanıdık gelen GET, POST, PUT DELETE vb. filler REST API ile haberleşmede oldukça yaygın kullanılır. HTTP protokolünü kullanıyor olması nedeniyle REST API’i pratik olarak herhangi bir programlama dilinde kullanabilir. REST API’yi yazılımlarınızda kullanarak yazılımınızın uzun ömürlü olmasını sağlayabilir ve gelişimini pozitif yönde destekleyebilirsiniz.


Alişahan yalçın
Deneme Yorum :)
rg
fg
öznur
güzel bir site
Yorum Yap